<$BlogRSDUrl$>

3/29/2006

 
Vergadering

We zaten in een zaaltje met lamellen, grijze vloerbedekking en systeemplafond met tl buizen. Het was een belangrijke vergadering want het project was, na 2 jaar, nog steeds niet uit de 'inceptiefase' gekomen. We moesten nu 'doorstarten', anders zou ons budget afgenomen worden door de grote baas.

De sympathieke projectleider begon schuchter aan zijn presentatie. Er waren veelkleurige dia's met heel veel loops, communities, stuurgroepen, parelkettingen, leermomenten en resultaten. In elk plaatje stonden ingenieuze pijlen, telkens een beetje anders. Stippelpijlen, gelaagde pijlen, driedimensionale pijlen, balkenpijlen. Deze dia's waren afgewisseld met bewegende bomen, rennende kinderen en kabbelende meertjes.

Aan het einde van zijn 30 dia's tellende presentatie, volgde een dia met een overzicht van de verdeling van het budget over de aanwezige partijen. De projectleider had de helft van het budget maar voor zijn eigen organisatie bestemd, het overige werd verdeeld over vier partijen.

'Zijn er vragen?' zei de projectleider.
'Nou, om meteen maar bij dat laatste plaatje te beginnen...' zei de meneer naast mij. 'Die verdeling vind ik scheef. Ik zeg het maar zoals het is.'
'Ja, dat kan ik me indenken' zei de projectleider, alsof hij geen enkele verantwoordelijkheid had voor de dia met de de budgetverdeling.
'Dus' sprak de brutale man naast me met diepe stem, 'dat moet anders. Hebben jullie geen flipover?'

De schuchtere projectleider holde naar een ander zaaltje en kwam met een flipover terug, die met een poot bleef haken aan de deuropening waardoor hij bijna omviel.

'Kijk' zei de man naast mij, terwijl hij de dop van de viltstift schroefde. 'Dit lijkt me een realistischere verdeling van het budget'. De projectleider ging zitten, en Herman ging voor de groep staan. Hij haalde wat budget af van de projectleider, en voegde een aanzienlijk bedrag bij zichzelf bij. Ik stond nog steeds op een gering bedrag.

'Herman, ik kan hier niet mee akkoord gaan.' zei ik toen maar. Voor dat bedrag kan ik toch niets waarmaken. Ik heb minstens een ton nodig.
'Akkoord' Herman streepte mijn bedrag door en gaf me een ton.
'En ik ook' zei een andere vrouw.
'Fair enough' zei Herman. Hij gaf ons er wat bij, en haalde het benodigde bedrag weg bij de projectleider.

'Zijn we er nu uit dan?' vroeg Herman.
'Ik ga akkoord' zei ik.
'Ik ook'
Herman wreef in zijn handen.

De projectleider was net de helft van zijn budget kwijtgeraakt. De ogen waren nu op hem gericht.
'Ik vind het ook een redelijk voorstel. Ik moet het wel even klankborden met Siem.'

This page is powered by Blogger. Isn't yours?