<$BlogRSDUrl$>

10/06/2004

 
Een beleefde student

Om 09.01 uur gaat de telefoon.

-Dag mevrouw Louter. Excuses dat ik u stoor. Mag ik u een vraag stellen? U spreekt met K. Kumar.
- Ja, ga uw gang.
- Ik heb begrepen dat u expert bent op het gebied van globalisering, is dat correct?
- Expert wil ik het niet noemen maar ik ben wel thuis in het debat.
- U werkt op de universiteit, dus u weet veel.
- Ik weet niet of ik weet wat u van mij wilt horen. Wat wilt u weten?
- Ik schrijf een stuk over globalisering.
- En waar schrijft u dat stuk voor?
- Ik ben HBO student en ik schrijf een werkstuk over globalisering. Maar ik snap er niets van.
- Kun je iets preciezer zijn? Waarover gaat je werkstuk?
- Over globalisering in het algemeen. Ik ben nu bezig in het boek van een engelse Professor, meneer X. Dat vind ik zo moeilijk. Kent u dat boek?
- Ja, hij was mijn promotor.
- Wat is dat?
- Hij is mijn leermeester.
- Nog beter. Ik heb het boek nu 3x gelezen en ik ben de rode draad een beetje kwijt. Zit die er wel in?
- Ja, dat is veelgehoorde kritiek. Wat hij probeert te zeggen is dat de wereldgeschiedenis verschillende tijdvakken kent. Eerst de pre-moderniteit, toen de moderniteit. En nu...
- Prehistorie. De moderniteit.
- Pre-moderniteit en moderniteit. Ja, dat is een tijdvak, een periode.
- Een tijdvak.
- Volgens X vinden we het moeilijk om te aanvaarden dat ook dit tijdvak weer op zijn einde is, maar volgens sommigen zijn er tekenen dat zowel de instituties als de dominante denkrichtingen fundamenteel aan het wijzigen zijn, zozeer dat we aan het begin staan van een nieuw tijdvak.
- Instituties.
- Ja, zoals de natie-staat, het leger,...
- Nazi's?
- De landen, de nationale staten, zoals Nederland, Belgie, India.
- En instituties. Die veranderen.
- Ja, steeds meer problemen worden niet meer aangepakt op het niveau van een land, maar bijvoorbeeld internationaal. Denk bijvoorbeeld aan milieuproblemen, of economische politiek.
- Globalisering dus.
- Ja, en X zegt dat het heel grote veranderingen zijn, die de kern van de inrichting van ons land en ook van ons denken veranderen. Die verandering is gemakkelijker om over 100 jaar te beoordelen dan als je er middenin zit.
- Want we zitten nu midden in de verandering.
- Ja. Een extra handicap is dat de moderniteit werd gekenmerkt door geloof in vooruitgang.
- Geloof in vooruitgang. Ja, ik schrijf maar even mee.
- We incoporeren dus elke vooruitgang in ons tijdvak, we confisqueren elke overwinning en vinden het ondenkbaar dat ooit een einde komt aan die vooruitgang (...)
- Sorry hoor, ik was nog bij de vorige zin. Wat zegt u nu? Dat we weer terugmoeten naar de prehistorie?

Ik stop met mijn verhaal, vergeet iedere nuance en vat het boek in drie zinnen samen niet- academische taal.

- Aha. Maar waarom zegt hij dat dan niet gewoon? U zegt het toch heel duidelijk. Waarom doet hij dat dan niet? Mag ik het nog een keer samenvatten? Eerst was er de prehistorie. Die hield op want er was nog geen natie-staat. Toen kwam er een nieuw tijdvak, het modernisme. Iedereen geloofde dat we vooruitgingen. Maar dat was niet zo. En nu breekt een nieuw tijdvak aan, waarin we weer in andere dingen geloven. En globalisering doet dit allemaal. We moeten ons allemaal richten op globalisering, anders zien we die verandering niet. Is dit correct?

Zijn samenvatting doet me denken aan de sketch van Hans Theeuwen, waarin hij de bijbel en het sprookjesboek met elkaar verhaspelt.

- Bijna. Ik raad je aan om het volgende boekje nog te bestuderen, daar staat het nog eens heel kort samengevat.
- Och mevrouw, dat is vast weer zo'n universiteitsboek. Ik ben maar een HBO student. Mag ik u bedanken voor uw tijd? Zal ik u mijn werktuk sturen als ik het af heb?
- Ja, dat zou leuk zijn. Graag gedaan. Succes met je werkstuk.
- Nogmaals vriendelijk bedankt. Dag mevrouw.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?