<$BlogRSDUrl$>

3/18/2004

 
Bezweken veronderstelling

'Analoog aan de risicoberekening kunnen we een schatting maken van de kans dat een veronderstelling zal bezwijken en de gevolgen van dat bezwijken. Hierbij kunnen we in eerste instantie de kans dat een veronderstelling zal bezwijken inschatten en ten tweede ons een inzicht geven in de gevolgen van deze bezweken veronderstelling.'

...lees ik uit hoofde van mijn beroep. Maar normaal is het niet.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?