<$BlogRSDUrl$>

9/09/2003

 
Nogmaals, Brieven aan Bram P.

'Hoe zijn de brieven?' vroeg lijnberg.
Hieronder een paar zinnen van Gerard van het Reve aan Bram Peper en dan zal blijken: Reve lezen is meer willen lezen:

- Daarom schrijf ik maar rustig voort, over dingen die van belang zijn: God, de Liefde en de Dood, die geen van drieen bestaan volgens het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.

- Nu is blad 2 vol. Houd moed! Doe jij jouw taak zo goed als je kunt, zoal ik de mijne: de arbeidersjeugd van de klassenstrijd afhouden.

- In de eerste plaats onze dank voor het majestueuze bloemstuk, dat op alle bezoekers diep indruk maakte. Ik zorgde er natuurlijk voor, dat jouw kaartje aan niemands aandacht ontsnapte, en dat het iedereen ingeprent werd dat ik 'niet van de straat ben'. Het leven is goed.

- Het effectiefste zijn leuzen die niets betekenen. Franco wou de burgeroorlog omdat zijn soldaten uit de loopgraven klommen met de leuze Pro Dios Y por Espana en niet met de roep: Tien Procent Loonsverhoging! Dat bevriezen van de minima, dat is niets waard. Voor God En de Kunst! is mijn leuze. Dat is heel iets anders dan de wiebeltax, wie verzint zulk een woord?

- Arme mensen veroorzaken steeds meer armoede om zich heen, en sturen hun kinderen de straat op om te stelen en brand te stichten. Arme mensen zijn in het algemeen genetisch minderwaardig. Als men ze door eugenetiek (ongeveer honderd jaar geleden door de socialisten van harte aangehangen, wist je dat?) onvruchtbaar maakte, dan zoude reeds binnen een generatie de gezondheid van ons volk ten zeerste toenemen en het begrotingstekort spectaculair verminderen. Denk er eens over na. Neen, er wordt niemand gedood of gedeporteerd, zoals door het socialisme. Slechts het ter wereld brengen van lelijke, plat pratenende beroepswerklozen en analfabethische gewoontemisdadigers zoude worden verhinderd. Ook de kwaliteit van het onderwijs zoude met sprongen stijgen, en Altaar, Troon en Gezin zouden wederom in ere hersteld worden. Waar zijn de grote waarden onzer voorouders gebleven?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?